Blog

Nhóm thanh thiếu niên hung hãn rủ nhau cầm ‘hàng nóng’ đi tìm đối thủ để đánh nhau, […]