I
- HOA SEN THIỆP CƯỚI                                                                         503-784-5573 - PIP PRINTING                                                                                        503-231-9916 - SWAN COPY & PRINT                                                                          503-761-7617 - VITINA PRINTIN                                                                                   503-233-0180 - X -  PRESS PRINTING                                                                           503-282-0460 - ASIAN MEDIA CENTER INC...............................................................503-777-4012
- JESSICA JEWELERS............................................................................503-777-6777 - KIM JEWELERS...................................................................................503-249-8965 - KIM NGÂN JEWELRY.........................................................................503-777-1624 - MARY’S JEWELRY (Dì Út).................................................................503-791-4171 - QUEEN OF DIAMONDS......................................................................503-246-6215 - TRƯỜNG VINH.....................................................................................503-282-1468 - VẠN TÍN JEWELRY .............................................................................503-282-3419 - TIỆM VÀNG NGỌC VĨ.........................................................................503-255-3373
J K
IN - ẤN LOÁT – PRINTING - COPY
MV LANDSCAPING.............................................................................360-513-2497
INTERPRETER - THÔNG DỊCH VIÊN
- ABC WORLDEXPRESS TRANSLATION & INTERPRETATION .......1-800-570-0700 -  INTERNATION LANGUAGE BANK ..................................................503-234-0068 - TELELANGUAGE .................................................................................503-535-2151 - THUỲ-NGÔN MAI .................................................................................503-380-6648
JEWELRY TIỆM VNG LOCKSLOCKSMITHS     ỐNG - CH A KH A
-
PORTLAND  EXPERT LOCKSMITH 24/7 EMERGENCY SERVICE .....................(866) 799-5625 ATLASTA LOCK & SAFE CO. ..............................................................503-233-8761 LIBERTY HOME SECURITY ................................................................503-254-7928 VANCOUVER .............................................................................503-445-7995 ALL PRO LOCK SAFE & ACCESS ......................................................503-286-7655 NORTWEST ARMORY ..........................................................................503-654-9053 BEAVERTON ..............................................................................503-334-9020 SELECTRON INC ...................................................................................503-639-9988 HILLSBORO ...........................................................................................503-788-3343 EIGHTY-SECOND LOCKSMITH .........................................................503-775-0010 PRECISION LOCKSMITH SERVICE INC ...........................................503-644-9881
L LANDSCAPING TRỒNG HOA - LM VƯỜN MALLS THƯƠNG X M
- ASIAN AMERICAN SHOPPING CENTER .........................................503-255-6303 - FUBONN SHOPPING CENTER ..........................................................503-517-8877 - SAIGON PLAZA ( Á CHÂU ) ..............................................................503-819-9819 - SÀIGÒN SQUARE (Beaverton) ............................................................503-830-3237 - THƯƠNG XÁ HỒNG BẢO THẠCH TREASURE ISLAND PLAZA                                                                                                                          ..................503-348-0712                           
MARKET
- PACIFIC MARKET…….Website … SALE .........503-251-0524 & 503-251-6710 - AN ĐÔNG .............................................................................................503-774-6527 - CẦN THƠ MARKET ............................................................................503-726-8607 - HỒNG PHÁT FOOD CENTER (SE 82ND)..........................................503-253-4411 -  HỒNG PHÁT SUPER MARKET (NE PRESCOTT ST).....................503-254-8280 - NAM PHƯƠNG MARKET ..................................................................503-284-3549 - FUBONN SUPERMARKET .................................................................503-517-8877 - SÀIGÒN MARKET ..............................................................................503-256-4206 - SANDY MARKET ................................................................................503-288-4741 - SEAFOOD MARKET ...........................................................................503-460-7434 - VIỆT THÁI MARKET........... ...............................................................503-848-9321 - TOLA ANGKOR MARKET...................................................................360-828-1163 - BÙI NATURAL TOFU LLC..................................................................503-254-6132 - THANH THẢO  - HP EXPRESS MARKET PLACE...........................503-284-4129 - ORIENTAL FOOD.................................................................................503-775-8683
MERCHANT SERVICE MY NHẬN THẺ, MY ATM
- MERCHANT SERVICE GROUP......THOMAS HẢI, MBA.................971-327-8503 - CENTRAL PAYMENT - Dịch Vụ Và Máy Nhận Credit Card...............503-568-8565
MARTIAL ART   VỎ THUẬT
- CHINESE KUNG FU ............................................................................503-997-8691 - TAOIST TAI CHI SOCIETY OF THE US OREGON ..........................503-220-5970 - ACADEMY OF KUNG FU & TAI CHI MARK MOY ........................360-573-2367 - S H HONG TAEKWONDO AMERICA ...............................................360-750-9103
TRUYỀN THNG BO CH MEDIA
- OREGON THỜI BÁO  .........................................Bài vỡ: orthoibao@hotmail.com                     Quảng cáo: oregonnewspaper@gmail.com 503-888-0308/ 503-317-8081 - PHƯƠNG ĐÔNG TIMES      phuongdongtimes@yahoo.com ..........503-764-9586 - SAIGON NHỎ/ Bích NguyễnEmail: saigonnhopdx@aol.com ......503-539-6421 &                                                                           503-997-8600.........Fax: 503-590-6618 - VIET CNN .............info@vcnn.com.....................................................503-593-6222
MUSIC BAND
- HOÀI TRANG MUSIC................... Website........................................971-533-1974 - VIỆT FAN/ MARY NGUYỄN..............................................................503-201-5717 - PHƯƠNG HOÀNG ..............................................................................503-516-1262 - BAN NHẠC RAINBOW ......................................................................503-484-4661 - THE MAGIC KARAOKE, DJ .............................................................503-358-5097 - THE DREAM...............PETER DŨNG................................................503-341-6937 - BLUE HEART BAND.........Anh THÀNH............................................503-702-7121 - ONE MAN BAND.........................Anh LIEM......................................503-888-3738 - Anh THẢO/ ÂM THANH ÁNH SÁNG ................................................. 503-516-6841