D
- GLISAN DENTAL..TAN PHAM, DMD - PETER GIANG, DMD.............................503-208-2220 - SANDY DENTAL, P.C.  (KHIET M. TRAN, D.D.S ..PORTLAND: .......503-288-3107                                                                                          BEAVERTON...........503-646-5230 - PACIFIC DENTAL CARE....................................................................503-408-8927 - ROSEWAY FAMILY DENTAL .......................................................... 503-287-7899 - EASPORT PLAZA DENTAL, P.C.........................................................503-771-0081 - TLC DENTRISTRY  (ANDREW KY ANH PHAN, D.M.D)................................503-774-3546
DENTRISTRY – NHA S Ĩ ENTERTAINMENT GIẢI TRÍ
- NGUYỄN MUSIC.................................................................................503-788-6978 - QUÊ HƯƠNG.......................................................................................503-281-1690 - TRÚC ĐÀO...........................................................................................503-249-8661 - VIỄN ĐÔNG VIDEO............................................................................503-775-3914 - KIM CHI SATELLITE - DIRECT TV...................................................503-810-8433 - LÂM’S SATELLITE - DIRECT TV......................................................971-221-5949 -  DJ TECH PROFESSIONAL KARAOKE............................................503-308-8826
E F FASHION THỜI TRANG
- ÁO DÀI HOÀI TRANG           Website................................................971-533-1974 - CẨM HỒNG FASHION SHOP.............................................................503-408-8960 - INTACT WIRELESS & GIFT SHOP....................................................503-771-1914 - PORTLAND CLOSE OUT....................................................................503-253-5028
FINANCE - REAL ESTATE MORTGAGE
- DŨNG NGUYỄN BROKER...............................................................503-341-6937 - CONNELLY REALTY - GINA NGUYEN.........................................503-250-4170 - TRUNG TÂM AWIN – TRẦN A. HUỲNH..........................................503-997-9759 - FAIRPLAY REALTY & INVESTMENTS............................................503-255-2188 - SUNNYSIDE MORTGAGE INC..........................................................503-880-3478 - NATIONWIDE MORTGAGE/ VIỆT TRẦN........................................503-278-7854 - ĐỊA ỐC & CỐ VẤN TÀI CHÁNH...........................503-805-8157 & 503-407-6684 - REALPRO NW.COM............................................................................503-646-3848 - CEDARWOOD REALTY/ TUẤN TRƯƠNG.......................................503-475-4759 - HOME STREET BANK - YVONNE (VAN) TRAN............................503-484-4448 - HOME STREET BANK/ VÂN TRẦN..................................................503-484-4448 - AMERIVEST REALTY/ TINA JADE LI..............................................503-961-3271 - BETTER PROPERTIES BROKRAGE...Nguyễn Ngọc Khánh............503-255-4173 - THE BROKER NETWORK ..Sang Nguyen.........................................971-227-8045 - H&H PREFERRED REAL ESTETE...Tony Ngo.................................503-281-8288
- ANNA’ S FLOWERS.............................................................................503-788-1160 - KIM FLOWERS.....................................................................................503-257-8761 - MAI FLORAL .......................................................................................503-288-4344 - NAM HÀ FLORIST...............................................................................503-475-6915
FUNERAL SERVICE TANG LỄ
- FINLEY-SUNSET HILLS MEMORIALPARK & MORTUARY/  Ly Nguyễn..............                                                                                                                        503-544-2008 - LINCOLN MEMORIAL PARK FUNERAL HOME – DIGNITYMEMORIA...............                                                                                                                        503-771-1117 - ROSS HOLLYWOOD CHAPEL ..............................................................503-680-2442 - ZELLER Chapel Of The Roses..................................................................503-287-1155
G
- PACIFIC COSMETICS I.......................................................................503-252-3993 - SHISEIDO AND GIFTS II....................................................................503-775-3794 - PORTLAND CLOSE OUT....................................................................503-253-5028 - INTACT WIRELESS & GIFT SHOP....................................................503-771-1914
H