ĐỌC BÁO VẸM

MỞ MANG DÂN TRÍ ĐỂ DIỆT CỘNG

Đọc Báo Vẹm số 512 (17/1/2017)

[417]     [418]      [419]     [420]     [421]     [422]     [423]     [424]    [425]    [426]    [427]

 [428]     [429]     [430]      [431]     [432]     [433]     [434]     [435]     [436]    [437]    [438]     [439]

[440]     [441]      [442]      [443]     [444]     [445]     [446]     [447]     [448]    [449]    [450]     [451]

[452]     [453]      [454]      [455]      [456]     [457]     [458]    [459]     [460]    [461]    [462]     [463]

 [464]    [465]      [466]      [467]      [468]     [469]     [470]    [471]     [472]    [473]     [474]    [475]

[476]     [477]      [478]      [479]      [480]     [481]     [482]    [483]    [484]     [485]     [486]    [487]

[488]    [489]     [490]       [491]     [492]     [493]      [494]    [495]     [496]    [497]     [498]    [499]

[500]    [501]    [502]      [503]     [504]       [505]      [506]   [507]     [508]     [509]     [510]    [511]

 

Việt Nam Qua Ống Kính

Ngư dân Hà Tĩnh: Từ giờ đến chết cũng không bao giờ tin cộng sản

Ngư dân Hà Tĩnh: Ai mới là phản động? Chủ “tịt” QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nổi khùng khi nghe clip này

Một người Việt bị trục xuất khỏi Việt Nam-Cuộc sống quanh ta 18-02-2016

Vũng Tàu: 13/10.2015 – Một thanh niên can trường

Phần 1: Vì sao họ tranh đấu?

Phần 2: Áp lực, Sách nhiễu, Cô lập, Trấn áp

Phần 3: Giới trẻ kỳ vọng gì?

Phần 4: Kinh tế tư nhân sau Đổi mới