4. LIVE STREAM

Khai Dân Trí – Sept 8, 2017

  • Lisa Phạm Số 219 : Khai Dân Trí Số 220 : Bí mật nhóm mang vũ khí vào giáo xứ Thọ Hoà vu cáo Nguyễn Duy Tân.

Lisa Phạm Số 218 / #219
.

  • HOANG NGOC DIEU – 50 – Nhận định đúng và hành động đúng

.

  • Ông Tám: Tập 2 Chia Sẻ Cho Dân Việt Và VC (Rất hay, phải nghe)

  • Đọc Báo Vẹm 545 Ngày 4/9/2017

.

Số phận phi công Nguyễn Thành Trung – kẻ ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản