1. COMMUNITY NEWS

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

  •  Sept 30, 2017: Tết Trung Thu (vào cửa miễn phí) sẽ được tổ chức tại trường Trung học RON RUSSELL MIDDLE SCHOOL từ 1:00 PM đến 5:00 PM, ngày thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2017 (nếu không có gì thay đổi) – 3955 SE 112th Ave, Portland, OR 97266…….POSTER
  •  “Bánh Mì Cho Người Không Nhà” sẽ được tổ chức tại “Downtown Portland” vào một ngày cuối tuần trong tháng 10 (Sẽ thông báo sau)
  • Nov 4, 2017: Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng cho tài khóa 2017-2018 sẽ được tổ chức tại Nhà hàng HK Càfe từ 6:00 PM đến 11:00 PM, ngày thứ Bảy 4 tháng 11 năm 2017.
  • Nov 11, 2017: Tham dự diễn hành Lễ Veterans Day

.